SÍDLO SPOLOČNOSTI

Šaštínska 21, 841 04 Bratislava

Na uvedenej adrese máme sídlo spoločnosti, nie je na nej kamenná predajňa. Osobný odber je potrebné vopred dohodnúť.

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Ing. Juraj Mitterhauszer
+421 905 615 763
info@auvita.sk

Auria, spol. s r. o.
Šaštínska 21
841 04 Bratislava

IČO: 44064128
IČ DPH: SK2022586456

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 51673/B.

Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2621078416/1100
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2107 8416
SWIFT: TATRSKBX

Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 8639240001/5600
IBAN: SK97 5600 0000 0086 3924 0001
SWIFT: KOMASK2X

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať

    Vaše meno (treba zadať)

    Váš e-mail (treba zadať)

    Predmet (treba zadať)

    Vaša správa (treba zadať)